Mokesčiai dirbant pagal IVP – lengvoji savarankiško darbo dalis. Rimtai. Tereikia žinoti tris formules – vieną VMI, dvi „Sodrai“, nepamiršti susimokėti PSD … ir viskas.

Iki to momento, kuomet atsiras papildomų niuansų pradėjus skaičiuoti išlaidas, įsigysite ilgalaikio turto… ar pradėsite planuoti šeimos pagausėjimą.

Motinystės bei tėvystės išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims – truputį baisi tema. Panašiai kaip pensija, tačiau apie pastarąją mažai susimąstome, nes o kam? Toli gi! Bet štai kai 9 mėnesiai iki vaikelio gimimo gali pralėkti žaibiškai, o per juos reikia suspėti tiek daug – sveikatos patikrinimai, kambario įrengimas, visų priemonių susipirkimas ir taip toliau, ir panašiai be galo ir krašto…

Ir, žinoma, „Sodra“ bei „Sodros“ išmokos. Apie tai ir šiandienos skaitymas – viskas, ką reikia žinoti apie „Sodros“ išmokas laukiantiems šeimos pagausėjimo.

Už tolimesnį tekstą esu be galo dėkinga komunikacijos skyriaus vedėjui Sauliui Jarmaliui. Jeigu visi specialistai skirtų tiek laiko ir dėmesio atsakinėdami į mokesčių džiunglėse pasiklydusių klausimus – verslo kūrimas ir darbas taip iškart taptų daug lengvesni ir malonesni mums visiems.

Taigi, nuo čia kalba Saulius!

Savarankiškai dirbantys gyventojai naudojasi tokiomis pačiomis socialinėmis garantijomis, kaip ir samdomi darbuotojai, tai yra – tiek individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, tiek ir užsiimantys individualia veikla pagal pažymą ar dirbantys su verslo liudijimu yra draudžiami pensijų socialiniu draudimu ir senatvėje galės gauti pensiją.

Išmokų dydis priklauso nuo sumokėtų VSD įmokų

Visi, išskyrus dirbančiuosius su verslo liudijimu, tai pat yra draudžiami ligos bei motinystės socialiniu draudimu ir gali gauti išmokas susirgę ar susilaukę vaikų. Dirbantieji su verslo liudijimais moka mažesnes socialinio draudimo įmokas, taigi jiems šios išmokos nėra mokamos.

„Motinystės išmoka už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį ir tėvystės išmoka už trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogų laikotarpį yra 100 proc. atlyginimo ar draudžiamųjų pajamų kompensacija.

Vaiko priežiūros išmoka yra 100 proc. atlyginimo ar draudžiamųjų pajamų kompensacija, jeigu pasirenkama išmoką gauti tik iki vaikui sukaks vieneri metai. Iš esmės tai reiškia, kad visus metus žmogus gaus tokio pat dydžio pajamas, nuo kokių mokėjo motinystės socialinio draudimo įmokas iki tol.

Pasirinkus išmoką gauti dvejus metus, išmokos dydis pirmaisiais ir antraisiais vaiko auginimo metais sudaro atitinkamai 70 proc. ir 40 proc. kompensuojamo darbo užmokesčio ar buvusių draudžiamųjų pajamų“, – sako „Sodros“ Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Asta Bekintytė.

Norint gauti motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoką reikia atitikti tam tikras sąlygas, kurios taikomos tiek dirbantiems samdomą darbą, tiek vykdantiems savarankišką veiklą, t.y. per pastaruosius dvejus metus reikia turėti sukaupus ne mažiau nei vienų metų socialinio draudimo stažą. O ar įmokas mokėsite du metus kas mėnesį, ar pusę metų nuo didesnių sumų ar sugebėsite tiek uždirbti per mėnesį laiko ir viską sumokėsite vienu kartu – skirtumo nėra.

Na o vienų metų stažas sukaupiamas sumokėjus socialinio draudimo įmokas nuo ne mažesnės sumos nei 12 minimalių mėnesinių atlyginimų (MMA). 2018 m. tai būtų 4800 eurų – suma, nuo kurios reikėtų sumokėti socialinio draudimo įmokas*.

Kadangi savarankiškai dirbančiųjų socialinio draudimo įmokos, kaip ir kiti SODROS mokesčiai, skaičiuojami nuo pusės apmokestinamųjų pajamų savarankiškai dirbantis žmogus per pastaruosius dvejus metus turėtų būti gavęs apie 12 500 eurų.

Nuo šios sumos atmetame 30 proc. leistiniems atskaitymams, ir likusius 9600 eurų padaliję pusiau gauname 4800 eurų draudžiamąsias pajamas, nuo kurių mokamos socialinio draudimo, tarp jų ir motinystės socialinio draudimo įmokos.

Būtent pagal draudžiamąsias pajamas gautas per 12 paeiliui einančių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti išmoką atsiradimo mėnesį apskaičiuojamas vaiko priežiūros išmokos dydis. Galima sakyti, kad kompensuojamos visos metus iki gimdymo turėtos draudžiamosios pajamos (nuo kurių buvo mokėtos socialinio draudimo įmokos).

Pavyzdžiui, jeigu žmogus per tuos 12 mėnesių uždirbo 15 000 eurų ir mokėjo socialinio draudimo įmokas nuo 5250 eurų, tai jo vaiko priežiūros išmoka bus 5250/12 = 437,5 euro per mėnesį. Nuo šios išmokos dar atskaičiuojamas GPM mokestis (išminusavus NPD) ir 6 proc. PSD įmoka. Tuomet į rankas gaunama 400 eurų, jeigu išmoka mokama vienerius metus.

Pasirinkus išmoką gauti dvejus metus pirmais metais ji siektų 306 eurus (ant popieriaus) arba 288 eurus į rankas. O antrais metais – priskaičiuota išmoka – 131 euras. Tačiau kadangi šis dydis yra mažesnis nei nustatytas minimalus, tai antrais metais būtų mokama minimali išmoka – 228 eurai arba 214 eurų į rankas per mėnesį.

Jeigu žmogus dirba samdomą darbą ir dar užsiima, individualia veikla pagal pažymą, skaičiuojant stažą ir išmokas įvertinamos visos jo draudžiamosios pajamos.

Pavyzdžiui, visus metus žmogus dirba įmonėje ir „į rankas“ gauna 650 eurų ir dar 10 000 eurų prisiduria iš savarankiškos veiklos, tuomet jo vaiko priežiūros išmoka būtų 820 eurų (kompensuojamasis darbo užmokestis „ant popieriaus“) pridėti 292 eurus (10 000 – 30 proc. / 2 = 3500 Eur draudžiamosios pajamos iš savarankiškos veiklos / 12 mėn) ir gauname 1112 Eur (neatskaičius mokesčių).

Pritaikius NPD, atmetus 15 proc. GPM ir 6 proc. PSD gauname mėnesio išmoką į rankas – 882 eurus. Tokia išmoka būtų, jeigu ji mokama vienerius metus.

„Taip pat, planuojant šeimą ir dirbant savarankiškai patariama socialinio draudimo įmokas mokėti ne pasibaigus kalendoriniams metams, o kiekvieną mėnesį. Svarbu žinoti, kad išmoka bus skiriama tik sumokėjus socialinio draudimo įmokas dar iki išeinant nėštumo ir gimdymo atostogų.

Kita vertus, tikslinant pajamas už kalendorinius metus ir primokėjus daugiau socialinio draudimo įmokų „Sodra“ vis tiek patikslins ir motinystės, tėvystės, vaiko priežiūras išmokų dydžius, ir jeigu bus susidariusi nepriemoka, ją išmokės“, – teigia A. Bekintytė.

Norint gauti išmokas – tereikia pateikti prašymus „Sodrai“

„Laukiantis su prižiūrinčiu gydytoju reikėtų aptarti nuo kada galima išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų ir tiksliai nustatyti datą. Nuo sutartos datos gydytojas išduos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą. Jis gali būti išduodamas ne anksčiau kaip suėjus 30 nėštumo savaičių.

Tada, norint gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogų laiką, reikia pateikti prašymą „Sodrai“ internetu, paštu arba atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių. Tuo pačiu reikėtų pateikti prašymą ir dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymo.

Norint gauti tėvystės išmoką, „Sodrai“ reikia pateikti atitinkamą prašymą. Galiausiai norint gauti vaiko priežiūros išmoką reikia pateikti prašymą „Sodrai“ ir tai galima padaryti irgi internetu.

Teisę gauti vaiko priežiūros išmoką turi vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų. Todėl dar iki vaiko gimimo reiktų apsispręsti, kuris iš tėvų eis vaiko priežiūros atostogų, kokios trukmės jos bus ir kiek laiko pageidaus gauti išmoką. Beje, tėvai, turintys teisę gauti vaiko priežiūros išmoką, turi galimybę šią išmoką gauti pakaitomis“, – pasakoja „Sodros“ specialistė.

Išmokų mokėjimo tvarka

Mama ar tėtis, ar pasitarę kartu apsispręsti, kiek laiko – metus ar dvejus – nori gauti vaiko priežiūros išmoką. Pasirinkus vienus metus mokama 100 proc. draudžiamųjų pajamų kompensacija, pasirinkus dvejus metus, atitinkamai 70 proc. ir 40 proc.

Sprendimai dėl motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokų skyrimo priimami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodroje“ dienos.

Motinystės išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.

Tėvystės išmoka į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą pervedama per 5 darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos.

Vaiko priežiūros išmoka pervedama į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą ne anksčiau nei mėnesio 20 dieną.

Čia svarbu ir nepainioti išmokų. Jų išviso yra trys:

  • Už nėštumą ir gimdymą (motinystė) – šios išmokos sumokamos vienu kartu už keturių mėnesių laikotarpį.
  • Tėčio mėnesis praleistas su vaiku (tėvystė) – kaip ir atlyginimas, išmokama vieną kartą pasibaigus mėnesiui.
  • Vaiko priežiūros (pasirinktinai metus arba dvejus vaiką namuose augiančiai mamai arba tėčiui) – pastaroji yra periodinė mokama kas mėnesį – išmokos mokamos kas mėnesį.

Trys skirtingos išmokos ir trys skirtingi mokėjimai – nereikėtų jų painioti.

_____

Ačiū Sauliui už medžiagą! Jeigu kažkas neaišku – palikti komentarą po įrašu, aiškinsimės toliau.
Ir laukite antros teksto dalies, kurioje aiškinsimės ar galima tęsti veiklą esant motinystės atostogose bei dar vieną kitą užsilikusį klausimą.

Norite antros dalies sulaukti greičiau? Išduosiu paslaptį – kava labai motyvuoja rašyti!

(Spoileriai – taip, esant motinystės atostogose veiklą tęsti ir už ją pinigus gauti galima)

______

* Už ankstesnius metus ši suma yra šiek tiek mažesnė, nes MMA buvo mažesnis.